Reklamacje

Reklamacje dotyczące produktów kupionych w sklepie Sofacompany należy zgłaszać przed zakończeniem okresu gwarancji. Reklamacja zostanie rozpatrzona i spróbujemy pomóc/naprawić problem w możliwie najlepszy sposób.

W takiej sytuacji prosimy o przesłanie zdjęć uszkodzeń produktu, numeru seryjnego oraz szczegółowego opisu problemu, abyśmy mogli znaleźć odpowiednie rozwiązanie. W oparciu o te informacje decydujemy, czy reklamacja dotyczy wady produkcyjnej czy materiałowej, czy też przyczyną wady jest normalne zużycie lub działanie użytkownika.

Jeśli reklamacja okaże się uzasadniona, naprawiamy problem, wymieniając części lub naprawiając albo wymieniając produkt.